Om Ashtanga yoga

 
 

Ashtanga yoga er en fysisk krevende yogaform, som forener pust, bevegelse og meditasjon. Praksisen baserer seg på en serie øvelser (Asanas) som gjøres i samme rekkefølge, og hvor hver asana forbereder for den neste.

Vinyasa-prinsippet er vesentlig, som betyr synkronisert pust og bevegelse. Regelmessig praksis gir økt kroppsbevissthet, løser opp spenninger, gir styrke, energi, smidighet og et rolig sinn.

Trishtana

Vi fokuserer på tre viktige områder i yoga-praksisen, som sammen bidrar til å rense kroppen, nervesystemet og sinnet. Fokuset på disse områdene gjøres samtidig:

  • Asana – fysiske stillinger

  • Pust

  • Drishti – hvor vi retter blikket

Ashtanga yoga er et svært gammelt system, som ble gjort kjent i den vestlige verden på 1960 tallet gjennom Sri K. Pattabhi Jois (Guruji).  Ashtanga utøvere fra hele verden reiser hvert år til Mysore i India, for å praktisere med Gurujis barnebarn Sharat Jois, som fører tradisjonen videre ved Ashtanga Yoga Research Institute.

Ashtanga Yoga systemet baserer seg på åtte trinn:

1 Yama - Etiske retningslinjer om ikke-vold, ærlighet, bevissthet og ikke-begjær

2 Niyama - Fem grunnleggende nivåer – om renhet, å være fornøyd, disiplin, selvransakelse og om å overgi seg

3 Asana - Fysiske stillinger

4 Pranayama – pusteteknikker

5 Pratyahara – om å trekke sansene tilbake

6 Dharana – om konsentrasjon

7 Dhyana – meditasjon

8 Samadhi – høyeste tilstand av bevissthet

Trinn 3, 4 og 5 er mest kjent for de fleste av oss, som den fysiske delen av yoga. Men etter hvert som vi utvikler en dypere praksis, blir det raskt tydelig hvordan alle trinnene henger sammen, og hvordan praksisen påvirker både kropp og sinn. 

5B5A8649.JPG


Ashtanga mantra

Vi starter og avslutter hver klasse med mantra. Her er teksten til mantraene, som fremføres på Sanskrit.

Åpningsmantra
vande gurūṇāṁ caraṇāravinde sandarśita svātma sukhāva bodhe
niḥ-śreyase jaṅgali-kāyamāne saṁsāra hālāhala mohaśāṁtyai
ābāhu puruṣākāraṁ śaṁkhacakrāsi dhāriṇam
sahasra śirasaṁ śvetaṁ praṇamāmi patañjalim
auṁ
 ---
I bow to the lotus feet of the gurus
Who awaken happiness into the insight of pure being
Who, like the jungle physician,
Remove the poison of conditioned existence.
 
Up to the shoulders in the form of man,
Holding a sword, a diskus and a conch,
With a thousand white snake heads,
To Patanjali I offer my humble respects.
 
Avslutnings mantra
 
svasti-prajā-bhyaḥ pari-pāla-yaṁtāṁ
nyāyena mārgeṇa mahīṁ mahīśāḥ
go-brāhmaṇebhyaḥ śubham-astu nityaṁ
lokāḥ samastāḥ sukhino-bhavaṁtu
auṁ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ
 ---
May our rulers be virtuous
And protect the welfare of all
May there be joy for those who know the true nature of reality
May all beings be happy
om peace peace peace